نفر هفتم مناظره ها

رهبر جمهوری اسلامی مستقیماً و همانند یک کاندیدا وارد بحث های مناظره ها شده و به حمله به برخی و دفاع از برخی دیگر می پردازد.
کاری از : بهنام محمدی
با دیگران به اشتراک بگذارید: