حمله خامنه ای به سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو

سید علی خامنه ای با حمله به دولت بدلیل تصویب و اجرایی کردن سند ۲۰۳۰ یونسکو، در مقابل این برنامه ایستاد. درحالی که دولت و حامیان این برنامه، آن را استفاده از تجربه‌های بین‌المللی برای توسعه و مدرن کردن آموزش کشور می‌دانند.

کاری از : بهنام محمدی

 

با دیگران به اشتراک بگذارید: