۲ صندوق سیار به شعبه حسینیه جماران اضافه شد

نگام ، سیاسی _ دو صندوق سیار به شعبه حسینیه جماران اضافه شد.

به گزارش ایلنا، به دلیل ازدیاد جمعیت در شعبه اخذ رای حسینیه جماران دو صندوق سیار به این شعبه اضافه شد تا رای‌دهندگان با معطلی کم‌تری بتوانند آرای خود را به صندوق بیاندازند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: