موزه ‘بنزین خانه آبادان’ به عنوان نخستین پمپ بنزین کشور در فهرست آثار ملی ثبت گردید / این پمپ بنزین در سال ۱۳۰۶ تاسیس شده است.

با دیگران به اشتراک بگذارید: