نام کشورمان “ایران” در زبان کوروش “Ērān” و به معنای “سرزمین نژاد آریایی” است. واژهٔ آریا که هند و ایرانی‌ها برای نامیدن خود به کار می‌بردند به معنای “آزاده/اصیل/نجیب” است !

با دیگران به اشتراک بگذارید: