به پیشواز سالروز کودتای ۲۸مرداد سال ۱۳۳۲، میرویم. آیت الله کاشانی و دار و دسته شعبان جعفری (بی مخ) عکس یادگاری بعد ازسرنگونی دولت مصدق.

با دیگران به اشتراک بگذارید: