بنر جالب که نوشته نماز اجباری و جریمه ۱۲۰ هزار تومانی یا اخراج / بازدید فرماندار شهرستان تبریز از کارخانه چسب هل یکی از واحدهای برتر تولیدی

با دیگران به اشتراک بگذارید: