نیروهای پلیس #بحرین قبل از جدایی از ایران؛۱۳۳۱ “چارلز بلگریو” انگلیسی پایه گذار نیروی نظامی بحرین بود و ماموریت داشت در مدت ۳۰ سال اقامتش، زمینه را برای استقلال این جزیره فراهم کند

با دیگران به اشتراک بگذارید: