بیابیانا اشتاینهاوس، اولین زن تاریخ فوتبال است که در لیگ حرفه ای فوتبال مردان سوت میزند. او بعد از۱۰ سال انتظار، بوندس لیگا را سوت می زند.

با دیگران به اشتراک بگذارید: