چاه شگفت انگیز پرتقالی

این کشور دارای چاه عمیقی است که هنر دست خود پرتغالی هاست. این چاه جالب و شگفت انگیز دارای یک سری پله مارپیچ است.

 

با دیگران به اشتراک بگذارید: