لخت کردن اسیر ژاپنی توسط سربازان آمریکایی / جنگ جهانی دوم

سربازان امریکایی بک اسیر ژاپنی را لخت کرده و مجبور کرده اند در آن حالت و در جلوی چشم همه خدمه عرشه ناو را تمیز کند

جنگ جهانی دوم؛ جنگ جزایر مارشال

 

با دیگران به اشتراک بگذارید: