دیدار سینماگران مطرح سینمای پیش از انقلاب با فرح پهلوی

از چپ: بهروز وثوقی، جمشید مشایخی، بهمن فرمان‌آرا، فخری خوروش، پروانه معصومی و هژیر داریوش

با دیگران به اشتراک بگذارید: