جمع‌آوری کودکان خیابانی شیوه غلطی است/کودک‌آزاری بیشتر نشده/سمن‌ها از کودک‌آزاری‌ها شکایت نمی‌کنند

نگام ، سازمان های غیردولتی _ دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ضمن انتقاد از شیوه جمع‌آوری کودکان کار و

ادامه مطلب...

با نگاه تهدیدمحور به کودکان‌کار مخالفیم/ تکرار طرح‌های ارزیابی نشده کمکی به کودکان نمی‌کند

نگام ، سازمان های غیردولتی _ اواسط شهریور ماه بود که طرح “ساماندهی و جذب کودکان کار و خیابان” اجرا

ادامه مطلب...