حاجی دارم با تو حرف میزنما/حاجی اینا شخصیت و روح و روان و عشق و باورمونو هدف گرفتن/حااااااجی با توام حاااااااجی / فرید مصطفوی

کوروش کجایی که کارگران ما اکنون در نان شب خود مانده اند.تحجر امانمان را بریده است. دیگر سوتک گلویمان نای

ادامه مطلب...

بچه ها را در قالب بزرگسالان نریزیم… رسانه و خانواده، گفت وگو با کودک را ترویج کنند… کودکان را متقاعد کنیم نه محکوم …

نگام ، سازمان های غیر دولتی _ ما دوران صفر تا شش سالگی را بیشتر به چشم دورانِ مراقبت می

ادامه مطلب...