چه شد که ساختمانی ۱۲ ساعت در آتش سوخت اما فرو نریخت، ولی پلاسکو خراب شد؟

نگام ، حوادث _ برخی بررسی‌های استاد پژوهشگاه زلزله شناسی علل عدم فروریزش ساختمانی پس از ۱۲ ساعت آتش‌سوزی را

ادامه مطلب...

تحسین موضع تحلیلگر بی بی سی در باره آتش سوزی لندن توسط روزنامه اصولگرا !

نگام ، سیاسی _ روزنامه جوان نوشت: توئیت‌های علی علیزاده، تحلیلگر بی بی سی جالب توجه است. این روزنامه در

ادامه مطلب...