امید علی شناس آزاد شد

نگام، حقوق بشر – امید علی شناس، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین با اجرایی شدن ماده تجمیع احکام و

ادامه مطلب...

پنج فعال فیسبوکی از زندان اوین آزاد شدند

نگام، حقوق بشر- فریبرز کاردار، مسعود قاسم خانی، مسعود طالبی، امیر گلستانی و امین اکرمی پور، زندانیان موسوم به “فعالان

ادامه مطلب...

محسن رحمانی از زندان اوین آزاد شد

نگام نیوز_ محمدمحسن رحمانی دانشجوی زندانی زندان اوین ساعتی پیش با استفاده از «امتیاز آزادی مشروط» از این زندان آزاد

ادامه مطلب...