اختراع “سپر دفاعى” در مقابل ویروس زیکا توسط دانشجویان ترکیه

نگام، بین الملل- دانشجویان دانشگاه اولوداغ ترکیه دستگاهی برای حفاظت بدن انسان از گزیدن پشه های حامل ویروس زیکا اختراع کردند.

ادامه مطلب...

صدها پناهجو در مسیر عبور از صربستان به مجارستان اعتصاب غذا کرده‌اند

نگام، بین الملل- صدها پناهجوی خاورمیانه‌ای و آسیایی، که در مسیر راهپیمایی به سمت مرزهای مجارستان، در حال عبور از

ادامه مطلب...