اتحادیه اروپا پروازهای شرکت هواپیمایی آسمان به کشورهای عضو را ‘ممنوع’ کرد

نگام، بین الملل _اتحادیه اروپا پرواز هواپیماهای شرکت هواپیمایی آسمان به کشورهای عضو این اتحادیه را ممنوع کرده است. به

ادامه مطلب...

اتحادیه اروپا: نقش فتو در کودتای نافرجام در ترکیه قطعی است

نگام ، بین الملل _معاون اول کمیسیون اتحادیه اروپا گفت نشانه‌های روزافزونی دال بر نقش قطعی فرقه خشونتگرا و تروریستی

ادامه مطلب...

احتمال پناهندگی گولن به قرقیزستان یا یک کشور آسیای مرکزی

نگام، بین الملل- وزیر خارجه ترکیه گفته است، فتح الله گولن، روحانی ترکیه‌ای در تبعید که از سوی آنکارا به توطئه

ادامه مطلب...