۱۰ سینماگر به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند

۱۰ سینما‌گر ایرانی برای توضیح در زمینه پخش تیزرهای تبلیغاتی فیلم‌های خود از شبکه‌های ماهواره‌ای به دادسرای فرهنگ و رسانه

ادامه مطلب...