زندگی نامه نابغه ریاضی که خیلی زود از دنیا رفت؛ مریم میرزاخانی تک ستاره زن علم ایران

نگام، علم و تکنولوژی – پروفسور مریم میرزاخانی نابغه ریاضی جهان و استاد دانشگاه استنفورد بود که به دلیل ابتلا

ادامه مطلب...