افزودن جعل و دروغ در فهرست امضاء برای مدعیان استیضاح رئیس جمهور !

نگام ، سیاسی _ روزنامه قانون در گزارشی پیرامون تلاش برخی نمایندگان برای طرح سؤال از رئیس جمهور با امضای

ادامه مطلب...

برکناری مهره اصولگرایان عامل استیضاح وزیر

چندی پیش استیضاح علی طیب نیا با امضاء ۳۰ نماینده اصولگرای مجلس کلید خورد که البته این استیضاح به سرانجام

ادامه مطلب...