گویا پیام «آتش به اختیار» رهبر ایران به لندن هم رسیده است! / پنج مورد اسیدپاشی در لندن در ۹۰ دقیقه

نگام ، بین الملل _ به دنبال پنج حمله جداگانه با اسید در عرض کمتر از ۹۰ دقیقه در شرق

ادامه مطلب...

گزارشی پیرامون؛ سکوت قانون در برابر پدیده اسیدپاشی/ اسیدپاشان گستاخ شده‌اند

نگام ، سیاسی _ یک جامعه‌شناس جنایی می‌گوید: «متاسفانه برخی پرونده‌های اسیدپاشی‌ که در سیستم عدالت کیفری داریم یا معلق

ادامه مطلب...