حکم اعدام زنی که شوهرش را کشت تا با خواستگار خواهرش ازدواج کند صادر شد/ ۹۹ شلاق برای رابطه نامشروع

نگام ، اجتماعی _ قضات دیوانعالی کشورحکم قصاص زن جوان جنایتکاری را تأیید کردند که درپی ارتباط پنهانی با خواستگارسابق

ادامه مطلب...

دیوان‌عالی کشور: پسر ۱۴ ساله هنگام قتل دوستش متوجه کار خود بوده، بنابراین لغو حکم قصاص قانونی نیست

نگام ، اجتماعی _ ایران نوشت: پسر نوجوانی که برای کشتن دوستش، دو سال نقشه کشیده و سرانجام او را

ادامه مطلب...