واکنش کاخ‌ سفید به ترامپ : تعهد ما به ناتو آهنین است

نگام، بین الملل- سخنان دونالد ترامپ در مورد حمایت مشروط از اعضای ناتو در صورت ریاست او بر کاخ‌سفید، با

ادامه مطلب...