بخش خصوصی تاکنون دو هواپیما و دو کشتی کالا به قطر ارسال کرده است/ قطری‌ها کالای با کیفیت می‌خواهند

نگام ، اقتصادی _ محمد لاهوتی گفت: با وجود بحران پیش‌آمده متاسفانه ما از ترک‌ها خیلی عقب هستیم و شرایط

ادامه مطلب...