نماینده مجلس خبر داد: احتمال پیش بینی اعتبار برای استقلال و پرسپولیس در بودجه ۹۷

نگام، ورزشی – نماینده ویژه مجلس در کمیته بدهی مالیاتی باشگاه‌های فوتبال از حل مشکل بدهی مالیاتی استقلال و پرسپولیس

ادامه مطلب...