کمیته نظارت بر توافق کاهش تولید اوپک و غیر اوپک تمدید ۹ ماهه را پیشنهاد کرد

نگام ، اقتصادی _ کمیته وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت کشورهای عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت

ادامه مطلب...

تمدید ساعات رای‌گیری در حوزه‌های خارج از کشور بر اساس ضرورت است

نگام ، بین الملل _ مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه گفت: نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور

ادامه مطلب...