جزئیاتی از چاقوکشی اوباش در سخنرانی قانونی یاسوج

مهاجمان ۲ نفر از دانشجویان اطراف آذر منصوری را با چاقو مضروب کردند. یکی از دانشجویان هم به علت شکستگی

ادامه مطلب...