اصولگرایان سعی کردند مردم را علیه روحانی بشورانند اما به ناگاه فضا چرخید و «شیخ» پیروز میدان شد

نگام _ سیاسی _ انتخابات ریاست جمهوری ایران جنبه های متناقضی در بر داشت. این انتخابات با یک بی تفاوتی

ادامه مطلب...

عطریانفر: اراده‌ای به دنبال حذف روحانی است

نگام، سیاسی _ محمد عطریانفر گفت: به‌نظرمی‌رسد اراده‌ای که آقای‌هاشمی را در انتخابات ریاست‌جمهوری سال۹۲ از انتخابات باز داشت، به

ادامه مطلب...