مؤسسات غیرمجاز تاکنون حساب‌سازی کرده‌اند/ برخی موسسات مالی سود تا ۴۰ درصد هم به مشتریان پیشنهاد داده‌اند

نگام ، اقتصادی _ برخی به این نکته توجه ندارند که پرداخت سودهای بالا قانونی نیست. این موضوع قابل باور

ادامه مطلب...