واکنش بیادی به نامزدی ضرغامی در انتخابات ۹۶

نگام، سیاسی _ دبیرکل جمعیت آبادگران ایران اسلامی گفت: این فقط آمریکا نیست که ممکن است به تعهداتش در برجام عمل

ادامه مطلب...