حسن روحانی راه آزادی را دنبال خواهد کرد یا راه سرکوب را؟ / اکبر گنجی

سید محمد خاتمی در زمان ریاست جمهوری شعار “درود بر مخالف من” را مطرح کرد و وقتی در دانشگاه تهران

ادامه مطلب...