اجرای نمایش تکراری و تاریخ مصرف گذشته بازدید از اوین، با بازی جواد و صادق لاریجانی

نگام ، سیاسی _ شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر‌، در نامه‌ای در مورد بازدید سفرای خارجی از زندان

ادامه مطلب...

جواد لاریجانی دوباره ادعای دروغ «ما در ایران زندانی سیاسی نداریم» را با وقاحت تکرار کرد!

نگام ، سیاسی _ لاریجانی: فحش را به بی صدایی ترجیح می دهم، رهبری گفتند هرکسی توان دارد وارد این میدان

ادامه مطلب...

افزایش فشارهای روحی روانی بر زندانیان سیاسی بند ۷ سالن ۱۲ اوین

نگام، حقوق بشر –  به گزارش از سحبانیوز، بنا به اخبار دریافتی از خانواده های زندانیان سیاسی در روزهای گذشته

ادامه مطلب...

در اعتراض به اعدامها به دبیرکل و شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد

نگام، حقوق بشر – دبیرکل محترم ملل متحد، شورای حقوق‌بشر سازمان ملل احتراما: قطع به یقین تا کنون در جریان

ادامه مطلب...