حرف های تند دهقان علیه دولت در رسانه ملی / رئیس ستاد قالیباف به عقده گشایی علیه رئیس جمهور پرداخت

نگام ، سیاسی _ رئیس ستاد کاندیدای ناکام انتخابات ریاست جمهوری در گفت وگو با خبر گزاری سازمان تبلیغات، علیه روحانی

ادامه مطلب...