گزارش کیهان از فیلم تازه جعفر پناهی/ چرا قوه قضائیه حکم ۲۰سال ممنوعیت او از فیلمسازی را اجرا نمی کند

نگام ، فرهنگ و هنر _ کیهان نوشت: فیلم دیگری از ج.پ تحت عنوان یک گزارش ویدئویی روی وب سایت‌های

ادامه مطلب...