«خان‌سالاری» درد مشترک اصلاح‌طلبان و متحجّران / حمید کاری

برخلاف واگویه‌های فاقدمحتوا و تکراری؛ درد مشترک اصلاح‌طلبان و متحجّران «خان‌سالاری» است! متأسفانه عدم توجه متولیان عرصهٔ مدیریت سیاسی کشور

ادامه مطلب...