وزیر ارشاد : تخریب گران بدانند، میان خودجوش و خود سرفاصله از راه به بیراهه است / فاصله ازخدمت تاخیانت است

نگام ، سیاسی _ دکتر صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، در واکنش به شعارهای توهین آمیز عده ای

ادامه مطلب...