دفاعیات خونسردانه قاتل بنیتا کوچولو در دادگاه/رییس کلانتری خاتون آباد در جایگاه از هوش رفت + تصاویر

نگام ، حوادث _ قاتلان بنیتا ۸ ماهه امروز برای نخستین بار در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران

ادامه مطلب...