داعش اخلاقی و چگونگی راه های مبارزه با آن / جلال جلالیزاده

  داعش افراد ویا گروهی نیستند که با انفجار وانتحار ویا اقدامات ناجوانمردانه ،جان برخی از انسان های بی گناه

ادامه مطلب...