دروغگویی آیت الله قتل عام درباره مبارزه و سازش ائمه و روحانی با دشمنان / اکبر گنجی

  اکبر گنجی – خبرنامه گویا احتمالاً دروغ گویی رکنی از ارکان فقاهت است. البته فقیهان برای دروغ گویی، تهمت

ادامه مطلب...