در اسکار امسال شرکت نخواهم کرد

نگام، فرهنگ و هنر- اصغر فرهادی کارگردان سینمای ایران که فیلم اخیرش فروشنده یکی از پنج فیلم نهایی نامزد بخش بهترین

ادامه مطلب...