در برابر کودتای خامنه ای و سپاه برای رئیس جمهور کردن ابراهیم رئیسی بایستیم / اکبر گنجی ( ویدئو )

خامنه ای و سپاه گام به گام کودتای انتخاباتی علیه رأی مردم را پیش می برند. در این فیلم کوتاه

ادامه مطلب...