دستور وزیر کشور برای شناسایی عوامل توهین واکنش‌ها به شعار علیه ریاست‌جمهوری در راهپیمایی روز قدس

نگام ، سیاسی _ تعدادی از شرکت‌کنندگان در راهپیمایی روز قدس تهران علیه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و علی مطهری،

ادامه مطلب...