رد صلاحیت شدگان به دبیرکل نامه بنویسند / حسین علیزاده

  به دلایل عدیده، انتخابات در ایران را می توان “انتخابات مهندسی” دانست. انتخابات مهندسی شده لزوماً انتخابات متقلبانه نیست.

ادامه مطلب...