در مراسم رونمایی از کتاب «بازگشت از بهشتی؛ بازگشت به بهشتی»؛ علیرضا بهشتی: ما نمی‌توانیم بگوییم همان راهی را می‌رویم که بزرگان انقلاب رفتند

نگام ، سیاسی _نمی گویم قانون اساسی اولیه خللی ندارد ولی وقتی به بازنگری می رسیم می بینیم که با

ادامه مطلب...

ایرادهای منتقدان از سر کم دانشی است

نگام، فرهنگ و هنر- داریوش مهرجویی در مراسم رونمایی از کتاب «دو خاطره: سفرنامه پاریس، عوج کلاب»، کم‌دانشی و نادانی

ادامه مطلب...