نامه مشترک علی پژگل و نوراحمد حسن زهی / خانم فدریکا موگرینی؛ ما اسارتی مملو از درد و تحقیر را بخاطر اعتقادات دینی مان متحمل می شویم

نگام، کارگری – علی پژگل و نور احمد حسن زهی، دو زندانی سیاسی که دوران محکومیت بلند مدت خود را بصورت

ادامه مطلب...