وضعیت نگران کننده زندانیان معترض رجایی شهر و درخواست همبندیان سابق برای پایان دادن به اعتصاب غذا

نگام، حقوق بشر – علیرغم گذشت حدود چهل روز از اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی-عقیدتی در زندان رجایی شهر

ادامه مطلب...

سی و چهار روز در اعتصاب غذا؛ گزارشی از وضعیت بحرانی رضا شهابی

نگام، حقوق بشر – رضا شهابی، فعال سرشناس کارگری ایران از سی و چهار روز قبل در اعتصاب غذای اعتراضی به

ادامه مطلب...

بی خبری از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر

نگام، حقوق بشر – خانواده‌های زندانیان سیاسی عقیدتی سالن ۱۲ که به اجبار به سالن۱۰ بند۴ زندان رجایی شهر منتقل

ادامه مطلب...

آخرین وضعیت رضا شهابی؛ آزادی پس از حضور کوتاه مدت در زندان

نگام، حقوق بشر – رضا شهابی، فعال کارگری که دیروز متعاقب تماس های مکرر دادستانی تهران برای تحمل سه ماه حبس

ادامه مطلب...

ضرب و شتم زندانیان در زندان رجایی شهر کرج و تبعید زندانیان سیاسی

نگام، حقوق بشر – با حضور گارد زندان، بدون اطلاع قبلی زندانیان سیاسی-امنیتی محبوس در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر

ادامه مطلب...

حمله گارد به زندانیان زندان رجایی شهر و شعارهای مرگ بر دیکتاتور زندانیان

نگام، حقوق بشر – بر اساس گزارشهای رسیده از زندان رجایی شهر کرج؛ ساعت ۱۶.۴۰دقیقه بعدازظهر روز شنبه ۲۴تیر ماه

ادامه مطلب...