بی خبری از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر

نگام، حقوق بشر – خانواده‌های زندانیان سیاسی عقیدتی سالن ۱۲ که به اجبار به سالن۱۰ بند۴ زندان رجایی شهر منتقل

ادامه مطلب...

آخرین وضعیت رضا شهابی؛ آزادی پس از حضور کوتاه مدت در زندان

نگام، حقوق بشر – رضا شهابی، فعال کارگری که دیروز متعاقب تماس های مکرر دادستانی تهران برای تحمل سه ماه حبس

ادامه مطلب...

ضرب و شتم زندانیان در زندان رجایی شهر کرج و تبعید زندانیان سیاسی

نگام، حقوق بشر – با حضور گارد زندان، بدون اطلاع قبلی زندانیان سیاسی-امنیتی محبوس در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر

ادامه مطلب...

حمله گارد به زندانیان زندان رجایی شهر و شعارهای مرگ بر دیکتاتور زندانیان

نگام، حقوق بشر – بر اساس گزارشهای رسیده از زندان رجایی شهر کرج؛ ساعت ۱۶.۴۰دقیقه بعدازظهر روز شنبه ۲۴تیر ماه

ادامه مطلب...

اخذ آخرین دفاعیات از اسدی، شکیبا و امیرخیزی در دادسرای اوین

نگام، حقوق بشر – مجید اسدی، پیام شکیبا و محمد بنازاده امیرخیزی سه زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر

ادامه مطلب...