آیا موجودات فضایی هم به روش انسان ها در جستجوی حیات بیگانه هستند؟

نگام، علم و تکنولوژی – آیا موجودات فضایی هم به روش انسان ها در جستجوی حیات بیگانه هستند ؟ دانشمندان

ادامه مطلب...

ستاره ای با فاصله ۱۱ سال نوری از زمین، در حال انتشار سیگنال های مرموز فضایی است!

نگام، علم و تکنولوژی – ستاره‌ای که سیگنال‌ های مرموز منتشر می‌کند! تلسکوپ‌های رادیویی موفق شدند سیگنال های مرموز فضایی

ادامه مطلب...