کسب و کار ناپاک محصول نبود قوانین تجاری یک پارچه در کشورهای دنیا

نگام ، سازمان های غیردولتی _  روزگذشته نشست شورای مشاوران سمن ارتقای سلامت اداری درمحل اتاق بازرگانی صنایع،معادن وکشاورزی تهران

ادامه مطلب...

اعتراض اعضای شورای شهر به واگذاری املاک به افراد خاص/ لیست نجومى بگیرهاى دیگرى در راه

نگام ، سازمان های غیردولتی _ هفتمین جلسه شورای شهر تهران، ری و تجریش برگزار شد و اعضا ضمن تذکراتی،

ادامه مطلب...