سکولاریسم یعنی حذف “آتش به اختیاری” حسن روحانی و تبعیت محض از آیت الله خامنه ای/ اکبر گنجی

اکبر گنجی – خبرنامه گویا آیت الله حسین نوری همدانی یکی از “مراجع درباری” است که همیشه در حال مجیزگویی

ادامه مطلب...