سیدمحمدخاتمی «درپیشگاه ملت» همیشه سربلنداست/ حمیدکاری

سال‌ها تهاجم بی‌وقفه و همه‌جانبه ازسوی آفرینندگان جهل به مُبدعِ نظریهٔ مردم‌سالاریِ دینی، دوهدف بسیارپیچیده را برملا ساخته و موجب

ادامه مطلب...